Croatia

Bosnia and Herzegovina | Croatia | Macedonia | Serbia | Montenegro | Kosovo | European Union


Republika Hrvatska / The Republic of Croatia

  • Obrazovanje / Education

Zakon o osnovnom školstvu (download)

Zakon o srednjem školstvu (download)

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (download)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (download)

  • Zapošjavanje / Employment

Zakon o radu (download)

Ispravak Zakona o radu (download)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu 08.02.2001. (download)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu 21.09.2001. (download)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu 14.07.2003. (download)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu 09.09.2003. (download)

Ispravak Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o radu 03.03.2004. (download)

Zakon o zapošljavanju (download)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju 21.09.2001. (download)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju 07.12.2001. (download)

Program poticanja zapošljavanja (download)

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (download)

  • Zdravstvena zaštita / Health Care

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (download)

Plan zdravstvene zaštite republike hrvatske (download)

Izmjena plana i programa mjera zdravstvene zaštite (download)

Zakon o oslobadanju od placanja dijela troškova zdravstvene zaštite (download)

Zakon o izmjenama Zakona o oslobadanju od placanja dijela troškova zdravstvene zaštite (download)

Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima (download)

Popis ortopedskih pomagala (download)

Zakon o zdravstvenom osiguranju (download)

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenom osiguranju 12.07.2002. (download)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju 09.12.2002. (download)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju 18.07.2003. (download)

Zakon o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju 18.03.2004. (download)

  • Penzijsko i invalidsko osiguranje / Pension and Disability Insurance

Zakon o mirovinskom osiguranju (…)
Zakon o dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju 29.11.2001. (download)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju 08.12.2000. (download)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju 29.11.2002. (download)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju 14.07.2003. (download)

Zakon o izmjeni Zakona o mirovinskom osiguranju 03.03.2004. (download)

  • Socijalna zaštita / Social Welfare

Zakon o socijalnoj skrbi (download)

Zakon o dopunama Zakona o socijalnoj skrbi 24.09.2001. (download)

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi 26.03.2001. (download)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi 29.06.2001. (download)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi 18.06.2003. (download)

  • Urbanizam i arhitektura / Urbanism and Architecture

Zakon o gradnji (nar. nov., br. 175/03 i 100/04) (download)

Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (download)

Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (download)

  • Ratni veteran / War veterans

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i clanova njihovih obitelji
odluka o osnivanju povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (download)

Zakon o dopuni Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i clanova njihovih obitelji 11.10.2002. (download)

Zakon o izmjeni Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i clanova njihovih obitelji 11.10.2002 (download)

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i clanova njihovih obitelji 30.01.2004. (download)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i clanova njihovih obitelji 08.04.2004. (download)
Pravilnik o dopuni Pravilnika o utvrdivanju postotka oštecenja organizma HRVI iz domovinskog rata (download)

Pravilnik o medicinskim indikacijama za razvrstavanje HRVI iz domovinskog rata od I do IV skupine prema stupnju potrebe za njegom i pomoci druge osobe (download)

Pravilnik o oštecenju organizma po osnovi kojih HRVI iz domovinskog rata ima pravo na ortopedski doplatak i razvrstavanju tih oštecenja u stupnjeve (download)

Pravilnik o utvrdivanju postotka oštecenja organizma HRVI iz domovinskog rata (download)

  • Omladina / Youth

Coming soon

  • Rodna ravnopravnost / Gender

Coming soon

  • Ostalo / Other

Nacionalna strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2003. do 2006. godine (download)

Contrast
Font Resize