Bosnia and Herzegovina

Bosnia and Herzegovina | Croatia | Macedonia | Serbia | Montenegro | Kosovo| European Union


Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina

-Federacija BIH / Federation of BiH:

FBiH Constitution (download)

Ustav BiH (download)

 • Zdravstvena zaštita /Health Care

Zakon o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 30/97) (download)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (download)

 • Zapošljavanje / Employment

The Labor Law, 1999, Federation of BiH (download)

 • Penzijsko i invalidsko osiguranje / Pension and Disability Insurance

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju («Službene novine Federacije BiH », br. 29/98) (download)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju federacije bosne i hercegovine (“Službene novine Federacije BiH “, broj 32/01) (download)

Odluka o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja i pravima iz zdravstvene zaštite pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine, hrvatskog Vijeca obrane odnosno vojske Federacije Bosne i Hercegovine i lica angažovanih po osnovu vojne obaveze u federalnom Ministarstvu odbrane, odnosno federalnom Ministarstvu unutrašnjih poslova (download)

 • Socijalna zaštita / Social Welfare

Federation of Bosnia and Herzegovina Law on principles of social protection, protection of civil victims of war, and protection of families with children (“Official Gazette of the Federation of Bosnia and Herzegovina”, no. 36/99) (download)

Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom (Službene novine FBiH br. 36/99) (download)

Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (download)

Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/01) (download)

 • Omladina / Youth

Coming soon

 • Rodna ravnopravnost / Gender

Coming soon

 • Ostalo / Other

Zakon o izmjenama i dopunama carinskog Zakona (download)

-Republika Srpska / Republic Srpska

– Zakon o zdravstvenom osiguranju (…)
– Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (…)
– Constitution (…)
– Law on social protection (…)

Distrikt Brčko / Brcko district

Brcko district Law on social protection (download)

Zakon o radu Brcko distrikta (download)

Zakon o medicinskom osiguranju Brcka distrikta (download)

Statute of the Brcko district (download)

Correction of the Statute of the Brcko District (download)

 • Bosansko-podrinjski kanton

Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (download)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (download)

 • Posavski kanton

Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom (download)

 • Sarajevski kanton

The Law on social protection, protection of civil war victims and protection of family with children (download)

Ustav kantona Sarajevo (download)

Zakon o socijalnoj zaštiti (download)

 • Središnja Bosna kanton

The Law on social protection, protection of civil war victims and protection of families with children (download)

Zakon o socijalnoj skrbi, skrbi o civilnim žrtvama rata i skrbi o obiteljima s djecom (download)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, skrbi o civilnim žrtvama rata i skrbi o obiteljima s djecom (download)

Decision on social protection and protection of civil victims of war (download)

 • Zapadno-Hercegovacki kanton

The Law on social welfare, welfare of civilian victims of war and welfare of families with children (excerpts) (download)

Contrast
Font Resize