Autorska prava

Materijal sa veb stranice je u vlasništvu organizacije COD Kosovo. Pored korišćenja materijala za potrebe privatnih studija, istraživanja, kritike ili pregleda, što je dozvoljeno po Zakonu o autorskim pravima, nijedan deo ne može biti reprodukovan ili ponovno upotrebljen u bilo kakve komercijalne svrhe.

Kompletan autorski sadržaj nalazi se pod zaštitom aktuelnog Zakona o autorskim i srodnim pravima.

U slučaju da želite da objavite neki od tekstova sa sajta ili mailing liste, bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani ili Internet mediji), obavezno je obezbediti prethodno pismeno odobrenje COD Kosovo. Pojedine informacije sa sajta www.codkosovo.org moguće je prenositi uz obavezno vidno naznačavanje u adekvatnom obliku o tome da je “informacija preuzeta sa sajta www.codkosovo.org

Za sve sporove koji su nastali iz ovih uslova i pravila nadležan je sud u Mitrovici. COD Kosovo zadržava pravo da pokrene postupke i pred sudovima drugih zemalja u cilju zaštite sopstvenih prava.

Contrast
Font Resize